Alle rechten voorbehouden aan Stichting Gullie  © 2017       Disclaimer | Wettelijke privacy statement

Het prachtige en o’zo tragische liefdesverhaal van Romeo en Julia, is een persoonlijke favoriet van Belle en Anne. Wel een ieder om andere redenen. Belle herkent haar eigen leven terug in het romantische toneelstuk van William Shakespeare en dan met name de tragische stukken. Voor Anne is Romeo en Julia bitterzoet omdat zij maar hopen blijft dat op een dag haar Romeo een serenade zingt in het volle maanlicht van mei. Eigenlijk ook wel tragisch…


Wanneer is de ontvangst?

Eugene, de aide-de-cuisine, zal je met alle egards en warmte ontvangen voor het soiree: Romeo & Jullie daar, rond de klok van acht uur op de 25ste oktober 2018, als dat je voorkeur heeft. Natuurlijk op een historische locatie aan de Oudegracht in Utrecht. Er zijn geen kledingvoorschriften, maar een passende garderobe wordt geapprecieerd door de dames.


Het programma

De dames Belle en Anne gaan je onderhouden met hun interpretatie van het beroemde liefdesverhaal. Zoals gewend zal Belle de Fleurdelis een paar korte verhaaltjes voordragen en je goede raad geven hoe de liefde te vangen, als een tere vlinder. Om je meteen ook te leren hoe je de liefdesvlinder zo lang mogelijk in leven houdt. Het geheel zal muzikaal worden omgeven door de rood fluwelenstem van Anne, die onder meer composities van Prokofiev, Tchaikovsky en Elgar, met eigen woorden, ten gehore zal brengen. De dames worden bijgestaan door hun aide-de-cuisine Eugene.  Laat je verbazen door de spitsvondigheid, de tragiek, de romantiek en de meeslependheid van de dames.


De duur

De soiree zal met aangename tussenpozen een kleine anderhalf uur duren, zodat de avond nog jong is als je de historische locatie verlaat. De datum is 25ste oktober 2018. De prijs voor je vertier bedraagt 12,50 euro, uiteraard is een kopje thee of koffie daarbij inbegrepen. Kaartje kopen?

Romeo & Jullie daar

Romeo & Julia geschreven door William Shakespeare, in een vertaling van L.A.J. Burgersdijk 1884 Leiden